Son Dakika Haberler

2. Kez Mükerrirlere Af

2. Kez Mükerrirlere Af
Okunma : 31 views Yorum Yap

Tekerrür suçlara ilişkin yapılan 2020 yılındaki son düzenlemeden birçok hukukçu tarafından 2. Kez mükerrirlere özgü infaz rejimi de tartışmalara neden olmuştur. Özellikle son yıllarda 2. Kez mükerrirlere af konusunda birçok söylendi gündeme gelmiştir. Yapmış olduğumuz araştırma sonucunda 2. Kez mükerrirlere af niteliğinde bir kararın önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesince verileceğidir. Her ne kadar af niteliği taşımasa da mükerrir olmaları nedeniyle ceza evinde bulunan yaklaşık 70 bin hükümlünün tahliyesinin önü açıldığından oldukça önemli bir karardır. Bizde hükümlülere umut olacağını düşündüğümüz konuları sizin için araştırdık.

Ayrıca bu yazımızda 2 kez mükerrirlere af geldi mi? Mükerrir cezalara af geldi mi? 4/4 ceza ne demek? 4/4 mükerrer ne demek sorularına yanıtlar bulabilirsiniz. Ancak öncelikle 2.Kez mükerrir ne demek? 2. Kez mükerrir ne kadar yatar? Sorularına cevap verelim.

2.Kez Mükerrir Ne Demek?

2.Kez mükerrir ne demek? Sorusuna TCK’da düzenlenmiş tekerrür suçlar dikkate alınarak bir cevap verilmesi uygun olacaktır. Zira tekerrür suç kavramı tam olarak anlaşılmadan 2.Kez mükerrir ne demek? Konusunda yeterli bir bilgi edinilmesi mümkün değildir.

Tekerrür Suç Nedir?

İsminden de anlaşılacağı üzere “tekerrür” takip eden ve devam eden anlamına gelmektedir. Mükerrir suçlarda ise tekerrür daha çok yineleme anlamına gelmektedir. Dolayısıyla tekerrürün yinelenen suç olarak tanımlanması da yanlış olmayacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan durumlarda ve sürelerde yeniden bir suç işlenmesi halinde sanık tekerrür hükümlerine tabi tutulmaktadır. Uygulamada genellikle bu durumlara suçta tekerrür şartları da denilmektedir. İşlenmiş olan bir suç hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için aranan şartlar genel olarak aşağıdaki gibidir.

Tekerrür Şartları

Uygulamada en sık rastlanan tekerrür şartları sürelere ilişkin olanlardır. Buna göre;

Failin daha önce işlemiş olduğu suç 5 yıl ve daha fazla ise ikinci işlemiş olduğu suçun daha önce verilen kararın kesinleşmesinden sonra yine 5 yıl içinde işlenmesi halinde sanık hakkında tekerrür hükümleri uygulanmaktadır.

Bir diğer önemli tekerrür şartı ise yine sürelere ilişkindir. Yukarıda belirtildiği gibi sanık hakkında daha önce verilen suçun cezası 3 yıldan az ise sanığın yine 3 yıl içerisinde yeni bir suç işlemesi halinde hakkında tekerrür hükümleri uygulanması mümkündür.

Bir diğer önemli tekerrür şartı ise yaş sınırıdır. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için sanığın öncelikle 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.

Son olarak belirtmek istediğimiz tekerrür şartı ise suç türleri hakkındadır. Sanığın tekerrüre esas alınan ilk suçu ile ikinci suçun türü aynı olmalıdır. Şöyle ki ilk suç taksirle işlenen suçlar (Taksirle yaralama, Taksirle öldürme gibi) olması durumunda ikinci suç da aynı şekilde taksirli suçlar olmalıdır. Benzer şekilde ilk işlenen suç kasten işlenen suçlardan olması durumunda ikinci işlenin suçun da kasten işlenmiş olması gerekmektedir.

Örneğin; Sanığın ilk işlemiş olduğu suç taksirle ölüme sebebiyet vermek suçu; İkinci işlemiş olduğu suç ise kasten yaralama suçu olması halinde sanık hakkında yasa gereği tekerrür hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Görüldüğü gibi tekerrür bir çok suça uygulanabilmektedir. Ve şu anda ceza evinde bulunan hükümlülerin büyük bir kısmı mükerrirlerine özgü infaz rejimine göre cezalarına çekmektedirler. Bu nedenle mahkumlar veya yakınları tarafından 2. Kez mükerrirlere af konularında yoğun bir araştırma mevcuttur.

Kez Tekerrür Bozma

Kez tekerrür bozma genellikle sanığın ikinci işlemiş olduğu suçu ifade etmektedir. Ancak 2.kez tekerrür bozma gerçekleşebilmesi için yukarıda belirtmiş olduğumuz tekerrür şartlarının eksiksiz bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Aksi halde 2. Kez tekerrür bozma durumundan dolayısıyla 2. Kez mükerrirlerine özgü infaz rejiminden bahsetmek mümkün değildir.

2.Kez Mükerrir Ne Demek?

Yukarıda tekerrür suç nedir ve tekerrür suç şartları hakkında bilgiler verdikten sonra 2.kez mükerrir ne demek, 4/4 ceza ne demek, 4/4 mükerrir ne demek ve 2. Kez mükerrir ne kadar yatar sorularına cevap verelim. 2.Kez mükerrir daha önce işlemiş olduğu suç ile yeni işlemiş olduğu suç arasında tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda sanığın cezasını 2.kez mükerrirlerine özgü infaz rejimi doğrultusunda çekmesi anlamına gelmektedir. Uygulamada genellikle 4/4 ceza olarak da tabir edilmektedir. Sanığın tüm cezasını ceza infaz kurumunda (Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) çekmesi nedeniyle oldukça ağır infaz rejimi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sık sık 2. Kez mükerrirlere af konusunda araştırmalar yapılmaktadır.

4/4 Ceza Ne Demektir?

2.kez mükerrir ne demek? 4/4 ceza ne demek? 4/4 mükerrir ne demek? Sorularına verilen cevaplar aynıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere sanığın tekerrür hükümlerine tabi olarak ceza alması durumunda hakkında verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın tamamını yani 4/4’ünü ceza infaz kurumunda geçirmesi anlamına gelmektedir.

4/4 Mükerrir Ne Demek?

4/4 mükerrir sanığın 2. Kez mükerrirlerine özgü infaz rejimine göre cezasının çektirilmesi anlamına gelmektedir. Yani 2.kez mükerrir denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanamamaktadır. Yeni bir uygulama olması ve bir çok hukuku tarafından hukuka aykırı olduğu düşünülmesi nedeniyle son günlerde bu konuda yani 2. Kez mükerrirlere af konusunda Anayasa Mahkemesinde bir düzenleme yapılacağı söz konusu yasa metninin iptal edileceği düşünülmektedir.

Kez Mükerrirlerine Özgü İnfaz Rejimi Hesaplama

Esasen 2. Kez mükerrirlerine özgü infaz rejimi hesaplama işlemi oldukça basit olup herhangi bir hesaplamaya da gerek bulunmamaktadır. Yukarıda 4/4 mükerrir ne demek? 4/4 ceza ne demektir? Ve 2. Kez mükerrirlere af konusunda da belirttiğimiz gibi 2. Kez mükerrirlerine özgü infaz rejimi hesaplama cezanın tamamının infaz kurumunda çektirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Örneğin sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda ikinci aldığı ceza 1-2 ay gibi kısa süreli ceza olsa dahi sanık bu 1-2 aylık cezayı ceza infaz kurumlarında infaz etmektedir.

2 Kez Mükerrir Olunca Ne Olur?

Tekerrür suçlara ilişkin ve mükerrirlere özgü infaz rejimine ilişkin sık karşılaştığımız sorulardan birisi de 2 kez mükerrir olunca ne olur? Ve 2. Kez mükerrirlere af var mı? Sorusudur. 2 kez mükerrir olunca sanık hakkında verilmiş olan hürriyeti bağlayıcı ceza (hapis cezası) tamamın infaz kurumunda çektirilerek 2.kez mükerrir denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamayarak tahliye edilmektedir.

2.Kez Mükerrir Denetimli Serbestlik

İsminden de anlaşılacağı üzere 4/4 ceza olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle 2.kez mükerrir denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanamayarak tüm cezasını infaz kurumunda çekmektedir. Buna bağlı olarak birçok kişi tarafından 2. Kez mükerrirlere af konusunda araştırma yapılmaktadır.

2. Kez Mükerrirlere Af Geldi Mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi bir çok hukukça tarafından bu uygulama ve yasa metni eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir. Özellikle geçtiğimiz haziran ayı içerisinde buna ilişkin bir düzenleme yapılması beklenirken bu konuda Anayasa Mahkemesine açılmış bir çok iptal davası olması nedeniyle TBMM tarafından yasanın özüne bir müdahale de bulunulamamıştır. Bu nedenle 2. Kez mükerrirlere af niteliğinde bir kararın önümüzdeki günler içinde Anayasa Mahkemesince açıklanması beklenmektedir.

2 Kez Tekerrür Cezanın Hepsini Yatar Mı?

Yukarıda tekerrür şartlarının gerçekleşmesi halinde 2 kez tekerrür cezanın hepsi yatılmaktadır. Dolayısıyla 2.kez mükerrir denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanamamaktadır. Cezasının tamamını infaz ederek direkt olarak ceza evinden salıverilmektedir.

MÜKERİRR CEZALARA AF GELDİ Mİ?

Yukarıda 2. Kez mükerrirlere özgü infaz rejimi, 4/4 ceza ne demek? Tekerrür suçlar ve tekerrür suç şartları 2.kez mükerrir denetimli serbestlik başlıklarında da belirttiğimiz gibi sanık için oldukça ağır sonuçları olabilen bir uygulamadır. Ayrıca birçok kesim tarafından eşitlik ilkesine aykırı olduğu düşünülmektedir. Bu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bizde bir hukukçu olarak düşünmekteyiz.

Ayrıca ülkemizde bu uygulamanın yanlış olduğu ve Anayasaya aykırı olduğu düşüncesi ile bireysel başvurular oldukça fazla olup bunların haricinde ceza mahkemelerince yasa metninin iptali konusunda Anayasa Mahkemesine yapılmış bir çok başvuru bulunmaktadır. Her ne kadar TBMM tarafından 2.kez mükerrirlere af konusunda bir düzenleme beklenmemekte ise de; Anayasa mahkemesinin 2. Kez mükerrirlere af niteliğindeki bir kararını ilerleyen birkaç ay içerisinde açıklayacağı duyumu almış bulunmaktayız. Dileriz ki bu karar ile bir çok mahkum yakını ailesine kavuşur. Ancak tekrar yine benzer şekilde suç işlemeyerek ıslah olma yönünde çabalarını artırır umudundayız.

 

 

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)