Son Dakika Haberler

Küresel Isınmanın Sonuçları

Küresel Isınmanın Sonuçları, Küresel Isınmanın Nedenleri, Küresel Isınmanın Sebepleri Nelerdir? Küresel Isınmayı Nasıl Önleyebiliriz?

Küresel Isınmanın Sonuçları
Okunma : 30 views 2 Yorum

Küresel ısınmanın sonuçları denildiği zaman muhtemelen bir çocuğumuz aklına ilk olarak buzulların erimesi gelmektedir. Elbette ki küresel ısınmanın sonuçları sadece buzulların erimesinden ibaret değildir. Öncelikle belirtelim ki küresel ısınmanın insanlık için olumlu hiçbir yönü yoktur. Canlılar için hayati önem taşıyan küresel ısınmanın sonuçları nelerdir maddeler halinde sıralamadan önce kısaca küresel ısınma nedir? Ve Küresel ısınma nedenleri konularında bilgi verelim. Ardından küresel ısınmayı nasıl önleyebiliriz? Ülkemizde küresel ısınmanın etkileri konularında bilgiler vermeye çalışalım.

Küresel Isınma Nedir?

Doğaya salınmış olan gazların sera etkisi yaratarak dünya genelinde sıcaklığın artması küresel ısınma olarak adlandırılmaktadır. En basit ve anlaşılır hali ile küresel ısınma nedir? Sorusuna bu şekilde cevap vermek mümkündür. Bu basit tanımdan sonra küresel ısınma nedir? Ve küresel ısınmadın sonuçları sorusuna biraz daha bilimsel açıdan yaklaşarak cevap verelim.

Dünyamızın yani yer küreyi saran atmosferde birçok gaz bulunmaktadır. Yer küreyi saran gazlar başlıca; CH4, O3,CO, CO2, N2O ve CFC gazlarıdır. Bu gazlar yer kürede sera etkisi yaratarak dünyanın mevcut sıcaklığını korumaktadırlar. Dünya sıcaklığının korunması için atmosferde bulunan bu gazların yoğunluklarında değişikliğin gerçekleşmemesi gerekmektedir. Daha çok insan kaynaklı nedenlerle bu gazları atmosferde artmaktadır. Dolayısıyla mevcut olan bu gazlara yenileri eklenmesi ile doğal denge bozulmaktadır. Bu da yer kürede sıcaklığın artmasına diğer bir ifade ile küresel ısınmaya neden olmaktadır.

Atmosferde Bulunan Gazlar

Yukarıda da belirttiğimiz gibi küresel ısınma nedenleri genel olarak atmosferdeki gazlardan kaynaklıdır. Sera etkisi yaratan ve atmosferde bulunan gazlar;

 • CH4: Metan Gazı
 • O3: Ozon Gazı
 • CO2: Karbondioksit Gazı
 • N2O: Nitröz Oksit
 • CFC: Kloroflorokarbon

Sera Etkisine Neden Olan Faktörler

Küresel ısınma nedir? Ve Küresel ısınmanın sonuçları başlığında da belirttiğimiz gibi sera etkisi küresel ısınmanın başlıca nedenidir. Küresel ısınmanın nedenleri genel olarak sera etkisine bağlıdır. Bu nedenle sera etkisine neden olan faktörleri küresel ısınmanın nedenleri olarak incelemekte fayda vardır.

Küresel Isınmanın Nedenleri

Küresel ısınmanın nedenleri denildiğinde öncelikle doğalgaz, petrol veya kömür gibi fosil yakıtların kullanımı akıllara gelmektedir. Bunun yanında sanayi, endüstri, ulaşım ve tarımsal faaliyetler küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılmaktadır. Belirtmiş olduğumuz bu etkinlikler insanlık için zorunlu hale gelmiştir. Ancak bu işlemler doğa ile barışık bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda küresel ısınmanın sonuçları en aza indirilebilmektedir.

Fosil Yakıtların Kullanımı

Bu gün ısınma ve enerji üretiminin hatta ulaşımın temel kaynağını fosil yakıtlar oluşturmaktadır. Her ne kadar fosil yakıtların kullanılarak enerji üretimi eskimiş teknikler arasında sayılmakta ise de; Maalesef ki ülkemizde hala fosil yakıtlar ile enerji üretimi yapılmaktadır. Küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılan fosil yakıtların kullanımı en aza indirilmesi veya enerji üretimi sırasında hassas filtreleme işlemlerinin yapılması durumunda küresel ısınmanın sonuçları büyük ölçüde azalacaktır. Hatta enerji üretiminde fosil yakıtlardan tamamen vazgeçilerek yenilenilebilir enerji kaynaklarından faydalanılması artık zorunlu hale gelmiştir.

Ulaşım Faaliyetleri

Günümüzde yine yenilenilebilir enerji kaynakları dururken dünyamız dolayısıyla insanlık için zararlı olan fosil yakıtların kullanımı ulaşım faaliyetleri sırasında da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle petrol ve LPG (Doğalgaz) kullanılarak sağlanan ulaşım faaliyetlerinde gerekli emisyon işlemlerinin yaptırılması kısmen de olsa küresel ısınmanın sonuçlarını azaltmaktadır. Ancak buna rağmen yine de tamamen küresel ısınmanın önüne geçilmesi mümkün değildir. Adeta can çekişmekte olan dünyamızın biraz temiz nefes alarak hayata tutunması için fosil yakıtların kullanımından tamamen vazgeçilerek yenilenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekmektedir.

Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal faaliyetlerin küresel ısınmaya ne gibi bir etkisi olabilir? Dediğinizi duyar gibiyim. Ancak sandığınızın aksine tarımsal faaliyetler de ulaşım faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı veya sanayi ve endüstri gibi etkiler kadar küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılmaktadır. Bu gün birçok çiftçi ürününü en kısa zamanda ve maksimum fayda ile hasat etme çabası içerisindedir. Bu amaç doğrultusunda her türlü ilaçlama ve gübreleme işlemlerinden faydalanmaktadır.

Bilindiği üzere CO2 artışı ile ürün artışı arasında doğru orantı vardır. Yani kısmen toprakta ve havada bulunan CO2 artması ile ürün miktarında da artış gözlemlenmektedir. Peki bu karbondioksit gazı artarken dünyamıza ne gibi zararlar veriyor hiç düşündünüz mü? Artık düşünmeniz lazım çünkü küresel ısınma dünya genelinde ciddi boyutlara varmıştır.

Günümüzden yaklaşık fazla değil 30 – 40 yıl öncesine gidildiğinde tarımsal faaliyetlerde gübre kullanımı ve tarımsal ilaç kullanımı bulunmamaktaydı. Buna rağmen bu gün yetiştirilen ürünlerden kat kat lezzetli ve bol ürün hasat elde etmek mümkündü. Ancak büyük ölçüde işin kolayına kaçarak ve para hırsı nedeniyle insanlar kendi sonlarını hazırlamaktadır.

Tarımsal faaliyetlerin küresel ısınmaya iklim değişikliğine neden olduğu yönünde bilinçliyiz, ancak duyarsızız. Fosil yakıtların kullanımının ve tarımsal faaliyetlerin küresel ısınmanın nedenleri ve küresel ısınmanın sonuçlarını konu edinen ve onlarca kez severek izlemiş olduğum “Efe Köy Entel Köye Karşı” filmini ısrarla izlemenizi tavsiye ediyorum.

Ormanların Bilinçsiz Kesilmesi

Bu gün orman yakınları haberlerinde başlık olarak genellikle “ciğerlerimiz yanıyor” manşetini görmekteyiz. Her ne kadar mecazi bir anlam taşısa da ormanların yok edilmesi yavaş yavaş ciğerlerimizin yok edilmesi ile eş değerdir. Dikkat ederseniz yukarıda atmosferde bulunan gazlar ve sera etkisi yaratan gazlar başlığında oksijen gazı bulunmamaktadır. İlkokul 1. Sınıftan itibaren hepimize ağaçların karbondioksit gazını alarak yerine bizlere oksijen gazı verdiğini bizlere öğrettiler. Buna rağmen hala ormanların bilinçsiz kesilmesine neden olmaktayız.

Sadece 3 – 5 harf yanlış oldu diye silmek yerine buruşturup attığımız kağıtların üretiminde ne kadar oksijen kaynağımız eksiliyor biliyor musunuz? Ya da piknik alanlarında yakmış olduğumuz ve yeterli önlemleri alarak söndürmediğimize bağlı olarak çıkan yangınlar sonucu ne kadar ağaçlarımız telef oluyor? Küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın nedenleri arasında saydığımız ormanların bilinçsiz kesilmesi konusunda daha dikkatli olmanızı umuyoruz.

Kıyamet kopsa bile, o zaman elinizde bir fidan bulunuyorsa ve onu dikmek için de bir engel yoksa derhal o fidanı dikin.” (Hadis-i Şerif)

Sanayi ve Endüstri

Son olarak değinmek istediğimiz küresel ısınmanın nedenleri faktörü sanayi ve endüstridir. Yine fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz kullanımına bağlı olarak küresel ısınmanın sonuçları arasında yer almaktadır. Diğer yazılarımızda da belirttiğimiz gibi küresel ısınmanın nedenleri arasında en önemli faktör enerji tüketimidir. Her geçen gün yaygınlaşan ve kamu teşvikleri ile desteklenen yenilenilebilir enerji kaynakları kullanımı ile sanayi ve endüstri dalında küresel ısınma büyük oranda önlenebilmektedir.

Küresel Isınmanın Sebepleri Nelerdir?

Yukarıda küresel ısınmanın nedenleri başlığında saymış olduğumuz; tarımsal faaliyetler, ormanların bilinçsiz yok edilmesi, ulaşım, sanayi ve endüstri gibi alanlarda küresel ısınmanın sebeplerine rastlamak mümkündür. Her ne kadar tamamen ortadan kaldırılması mümkün gibi görmese de alınacak önlemler ile küresel ısınmanın sebepleri ortadan kaldırılabilmektedir. Buna bağlı olarak küresel ısınmanın sonuçları dünyamızı daha az etkileyecek duruma gelebilmektedir.

Küresel Isınmanın Sonuçları

Yukarıda küresel ısınmanın nedenleri doğrultusunda küresel ısınmanın sonuçları da değişiklik göstermektedir. Daha anlaşılabilir olması açısından küresel ısınmanın sonuçları nelerdir maddeler halinde sıralanarak cevap verilmesi daha uygun olacaktır.

Buzulların Erimesi

Tahmin edebileceğiniz gibi küresel ısınma nedenlerine bağlı olarak ilk olarak akıllara gelen küresel ısınmanın sonuçları buzulların erimesidir. Yani deniz seviyesinin yükselmesidir. Yükselen deniz seviyesinin küresel ısınmanın etkileri bakımından oldukça tehlikeli sonuçları doğurabilmektedir.

Tatlı Su Kaynaklarının Azalması

Buzulların erimesi her ne kadar ilk önce dünya genelinde su artışı gibi görünse de durum oldukça farklıdır. Aynı zamanda sıcaklığın ve kuraklığın artmasına da neden olan küresel ısınma buharlaşmanın daha fazla olmasına neden olmaktadır. Bu nedenle yağışların azalmasına bağlı olarak tatlı su kaynakları da küresel ısınmaya bağlı olarak azalmaktadır.

Doğal Afetler

Küresel ısınma esasen dünyanın doğal dengesinin bir çeşit bozulmasıdır. Buna bağlı olarak çeşitli doğal afetler küresel ısınmanın sonuçları arasında sayılmaktadır. Örneğin küresel ısınmaya bağlı olarak daha uzun ve sıcak geçen yaz aylarından sonra kasırga, sel veya fırtına gibi doğal afetler ile karşılaşmak kaçınılmaz hale gelmektedir.

Tarımsal Ürünlerde Azalma

Yukarıda küresel ısınmanın nedenleri başlığında tarımsal faaliyetlerin küresel ısınmaya etkisini değinmiştir. Her ne kadar önceleri daha fazla ürün almak adına kullanmış olduğumuz tarımsal ilaçlar veya gübreler kısmen amacına ulaşsa da küresel ısınma uzun vadede tarımsal ürünlerde azalmalara neden olmaktadır. Bu nedenle bu gün kullandığımız tarımsal gübre ve ilaçların gelecek nesillere zararı düşünülerek hareket edilmelidir.

Ekosistemin Bozulması

Küresel ısınma yani sıcaklık artışı bitkilerde olduğu kadar diğer canlılarda etkisini göstermektedir. Sıcaklığın artışına bağlı olarak birok hayvan türü yaşamını yitirebilmektedir. Örneğin 2023 yılında dünyada sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 800.000 insanın öldüğü kayıtlara geçmiştir. Bu durum da küresel ısınmanın sonuçlarını bir kez daha bize hatırlatmaktadır.

Küresel Isınmanın Etkileri

Gördüğünüz gibi küresel ısınmanın sonuçları daha da arttırılabilir niteliktedir. Elbette ki yukarıda belirtmiş olduğumuz sonuçlara bağlı olarak küresel ısınmanın etkileri de gözlemlenmektedir. Dikkat edeceğiniz üzere küresel ısınmanın etkileri tamamen insanların aleyhine gerçekleşmektedir. Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Kıtlık
 • Yeni hastalıklar
 • Canlı türlerinde azalma
 • Hava kirliliği
 • Doğal afetler

Küresel Isınmayı Nasıl Önleyebiliriz?

Yapmış olduğumuz bu bilgilendirmelerden sonra kısmen de olsa küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın etkileri konusunda yeterli bilgiye ulaştığınızı düşünmekteyiz. Peki insanlık için bu derece önemli olan küresel ısınmayı nasıl önleyebiliriz?

Yenilenilebilir Enerji Kaynaklarına Yönelme

Küresel ısınma en çok fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Öncelikle bu yakıtların enerji veya ulaşım için kullanılmasından vazgeçilerek yenilenilebilir enerji kaynaklarından faydalanmak gerekmektedir. Ayrıca yenilenilebilir enerji kaynakları küresel ısınmanın etkileri düşünüldüğünde fosil yakıt tüketiminden daha kolay ve daha az maliyetle ulaşılabilir kaynaklardır. Gelin kısaca yenilenilebilir enerji kaynakları hakkında bilgi edinelim

Güneş Enerji Panelleri

Yenilenilebilir enerji kaynakları arasında ilk sırayı güneş dolayısıyla enerji üretiminde kullanılan güneş panelleri öne çıkmaktadır. Güneş ışığından başka doğada bulunan hiçbir şeyi kullanmaksızın enerji üretmek mümkündür. Ayrıca güneş enerji panelleri bu enerjileri üretirken doğaya zararlı veya zararsız hiçbir salınımda bulunmamaktadır. Özellikle son 15-20 yıl içerisinde güneş enerji panelleri ile enerji üretimi yaygınlaşmaya başlamış ise de küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın etkilerini tam olarak ortadan kaldıracak derecede fosil yakıt kullanımından maalesef vazgeçilmemiştir.

Rüzgar Türbinleri

Küresel ısınmanın etkileri göz önüne alındığında güneş enerji panelleri kadar etkili olan bir başka yenilenilebilir enerji kaynağı ise rüzgar türbinleridir. Tamamen doğal bir enerji kaynağı olan rüzgar türbinleri kullanımı da giderek artmaktadır. Mekanik alanda meydana gelen gelişmeler çok az hatta hissedilmesi dahi mümkün olmayan rüzgar diğer bir tabiri ile “yel” sayesinde rüzgar türbinleri döndürülebilmekte ve yenilenilebilir enerjiye ulaşılabilmektedir.

Gelgit Enerjisi

Evet yanlış duymadınız denizlerde ve okyanuslarda meydana gelen gelgit ile enerji üretmek mümkündür. Kütle çekime bağlı olarak gerçekleşen gelgit olaylarında deniz veya okyanuslara yerleştirilecek elektrik motorları sayesinde elektrik üretimi sağlanabilmektedir.

Jeotermal Enerji Üretimi

Alternatif tıp alanında da yardımımıza koşan jeotermal enerjiler küresel ısınmanın sonuçlarını ortadan kaldırma konusunda da imdadımıza yetişmektedir. Bilindiği üzere jeotermal enerjiler oldukça sıcak sulardan ibarettir. Bu sıcak suların tedavi amacıyla kullanılmasından sonra o şekilde atık olarak doğaya salınmadan önce jeotermal enerji üretimi için kullanılması halinde insanlar birden fazla şekilde bu doğa harikalarından faydalanabileceklerdir.

Hidroelektrik Santralleri

Her ne kadar kısmen doğanın dengesini bozmuş olsa da hidroelektrik santralleri ile enerji üretilmesi halinde küresel ısınmanın etkileri azaltılabilmektedir. Suyun akıntı gücünden faydalanılarak elektrik motorlarının döndürülmesi mantığı ile çalışan hidroelektrik santralleri doğa ile barışık bir şekilde yapıldığı takdirde oldukça etkili bir yöntem olarak karımıza çıkmaktadır.

Ağaçlandırma Projeleri

Küresel ısınmanın nedenleri başlığında da belirttiğimiz gibi ormanların bilinçsiz kesilmesi küresel ısınmanın nedenleri arasında sayılmaktadır. Ömrünü tamamlamış veya zorunluluk halinde kesilen orman ağaçlarının yerine yenilerinin ekilmesi durumunda küresel ısınmanın etkileri azaltılabilmektedir.

Uluslar arası Politikalar Geliştirme

Küresel ısınma nedenleri dünya genelinde geçerlilik kazanmış bir olgudur. Bu nedenle küresel ısınmanın sonuçları en aza indirilebilmesi için bireysel hareket etme imkanı bulunmamaktadır. Dünya çapında bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Örneğin bir ülke küresel ısınma konusunda gerekli önlemleri almış olmasına karşın başka bir ülke küresel ısınma nedenleri başlığında belirttiğimiz durumlara aykırı davranması halinde başarılı olunması mümkün değildir. Peki küresel ısınmayı nasıl önleyebiliriz? Yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm bu uygulamaları dünya genelinde gerçekleştirerek önlememiz mümkündür.

Sıkça Sorulan Sorular

Küresel Isınmaya Neden Olan Gazlar Nelerdir?

 • Metan Gazı (CH4)
 • Ozon Gazı (O3)
 • Karbondioksit (CO2)
 • Nitröz Oksit (N1O)
 • Kloroflorokarbo (CFC)

Küresel İklim Değişikliğine Neden Olan Etkenler

 • Fosil Yakıtların Kullanımı
 • Hava Kirliliği
 • Tarımsal İlaçlama ve Gübreleme
 • Çevre Kirliliği
 • Kaynakların Verimsiz Kullanımı

Küresel Isınmanın Nedenleri Maddeler Halinde

Küresel ısınmanın nedenleri maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir

 • Fosil Yakıt Tüketimine Bağlı Olarak Sera Gazlarındaki Artış
 • Ormanların Yetersizliği
 • Yenilenilebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılmaması
 • Hava ve Çevre Kirliği
 • Mevcut Doğal ve Enerji Kaynaklarının Verimli Kullanılmaması

Küresel Isınmanın Ülkemize Etkileri

Küresel ısınmanın sonuçları ve küresel ısınmanın etkileri göz önüne alındığında bölgesel açıdan bir etkiden bahsetmek oldukça zordur. Bu nedenle küresel ısınmanın ülkemize etkileri dünya genelindeki etkiler ile aynıdır.

 

 

YORUMLAR (2)

 1. kadergulmez diyorki:

  küresel ısınma sonuçları gerçekten insanlar öğrendikten sonra iş işten geçmiş olacak bence bu filmi herkese zorunlu olarak izletmeleri lazım hoş sonra nasıl yapacaklar değil mi termik santral falan yenilenilebilir enerji kaynaklarına tamamen yönelmediğimiz sürece küresel ısınmanın etkileri iliklerimize kadar hissedilecek

 2. Küresel Isınmanın Etkileri » MEDYALİZM – MEDYALİZM diyorki:

  […] asırlardır tam olarak çözülemeyen bir olağan üstü denge içerisindedir. Küresel ısınma ise yukarıda küresel ısınma nedir? Başlığında da belirttiğimiz gibi bir çeşit dünya […]